Jäsentietolomake

Voit liittyä Lakeuden Ursa ry:n jäseneksi täyttämällä tämän lomakkeen tiedot huolellisesti. Voit ilmoittaa lomakkeella myös osoitteenmuutoksen (ilmoita uudet tiedot lisätietoja -kentässä).

Valitse jäsenluokkasi / osoitteenmuutos

Vuosijäsenmaksu (20€)
Perhejäsenmaksu (30€)
Ainaisjäsenmaksu (200€)
Kannatusmaksu (50€)
Yrityksen ja yhteisön kannatusmaksu (300€)
Teen vain osoitteenmuutoksen

Jos kyseessä on perhejäsenmaksu, anna muiden perhejäsenten etunimet "Lisätiedot" -kentässä pilkulla erotettuina.


Huom! Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallitus on velvollinen pitämään jäsenistään jäsenrekisteriä (yhdistyslaki § 11). Annettuja jäsentietoja yhdistyksessä käsittelevät ainoastaan ne hallituksen jäsenet, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu (kuten jäsenmaksujen periminen, jäsenlehden ja -tiedotteiden lähettäminen). Jäsentietoja ei luovuteta eikä myydä yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan antaa viranomaisille ainoastaan oikeusistuimen määräyksellä.