Kansalaisaloite-palvelussa kerätään allekirjoituksia aloitteeseen, jossa ehdotetaan kellonaikojen siirtelystä (normaaliaika-kesäaika-normaaliaika) luopumista. Tällä päästäisiin eroon niistä monista haitoista, joita kellonaikojen siirtely aiheuttaa, kuten mm. ihmisten biologisen vuorokausirytmin häiriintyminen, pitkäaikaiset väsymistilat, terveysriskit ym. vastaavat. Tähtiharrastajien kannalta voidaan mainita positiivisena asiana se, että keväisin ja syksyisin havainnot pystyisi aloittamaan tuntia aikaisemmin kuin kesäajan vallitessa, mikä ei sekään ole mitenkään merkityksetön seikka.

Aloitteen voi käydä allekirjoittamassa ja samalla tutustua tarkemmin aloitteen sisältöön ja perusteluihin Kansalaisaloite-palvelussa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1596

Allekirjoitusaikaa on 8.4.2016 saakka. Linkkiä tietoa aloitteen olemassa olosta kannattaa jakaa mahdollisimman laajalti.